NEBRASKA STATE ARCHERY ASSOCIATION 2021 SHOOT SCHEDULE:
Target Shoots: Updated: 1/4/2021 3D Shoots:
Jan 9 CSAA USAA 600 Jan 2 PB fun 3-D
Jan 9,10 RAC Fita-Vegas Jan 15-17 PB 3-D @Lancaster Event Center
Jan 16 NAC Vegas Jan 30,31 PVA 3-D
Jan 16,17 GA NFAA 300 Feb 6,7 NAC Indoor 3-D @ Madison County Fairgrounds
Jan 23,24 State 450 @PB Feb 13,14 GA Indoor 3-D
Jan 24 CAC 300 NFAA Feb 27,28 CAC Indoor 3-D
Jan 30,31 PVA Vegas-300 Mar 5-7 NBA Banquet
Feb 6,7 TCA NFAA 300 Mar 20,21 GA 3-D @ Wahoo
Feb 12-14 Vegas Shoot NFAA Apr 10,11 RAC 3-D
Feb 13 CSAA Swamp Shootout Apr 17,18 GA indoor 3-D
Feb 13,14 RAC Fita-Vegas Apr 18 TCA 3-D
Feb 14 PB NFAA 300 Apr 24,25 NTA 3-D @ York
Feb 20,21 Midwest Sectionals @ PB May 1,2 NAC 3-D
Feb 27,28 GA Fita 450 May 15 GA 3-D
Feb 28 MNB Indoor 300 May 16 State Redding @ GA
Mar 6 NAC NFAA 300 May 23 TCA 3-D (Quad)
Mar 12-14 NFAA Indoor Nationals Louisville KY Jun 6 Orion Tomczak 3-D
Mar 13 CSAA USA 600 Jun 12,13 RAC 3-D
Mar 21 PB NFAA 300 Jun 13 NTA Grant Hoefener 3-D @ Gretna
Mar 27,28 State 300 @ CAC Jun 13 MNB 3-D @ Loop City
Apr 2,3 GA USAA Indoor Virtual Jun 19 GA Nebraska ASA 3-D
Apr 10 CSAA USAA 600 - Outdoor Jun 19 NTA 3-D @ Gretna
Apr 17,18 PB NFAA 300 Jun 20 State Unmarked 3-D @ CAC
May 8 CSAA USAA 600 - Outdoor Jun 20 NTA 3-D @ Gretna
May 22,23 GA USAA Outdoor Virtual Jun 20 GA Nebraska ASA 3-D
Jun 12 CSAA USAA State Outdoor Championship Jun 26,27 NAC 3-D
Jun 13 State F.H.A. @TCA Jul 10,11 RAC 3-D (John C. Fremont Days)
Jul 11 State 900 @ CSAA Jul 11 Hastings 3-D
Jul 16 CSG Jul 17 CSG Outdoor 3-D
Jul 17 CSG Indoor Target Jul 17,18 NTA 3D @ Chadron Range
Jul 18 CSG Outdoor Target Jul 24,25 NAC 3-D
Jul 24 CSAA 600 outdoor Jul 24 GA 3-D
Jul 31, Aug 1 GA USAA Outdoor Virtual Jul 25 State Markded 3-D @GA /MNB 3-D (Quad)
Aug 14 CSAA USAA 600 - Outdoor Jul 25 MNB 3-D (Quad)
Sep 4,5 USAA Field Nationals Aug 1 CAC 3-D (Quad)
Sep 11 CSAA USAA 600 - Outdoor Aug 6-8 NBA Jamboree
Sep 18,19 GA NFAA 300 Aug 14,15 RAC 3-D
Oct 9 CSAA USAA 600 Aug 15 TCA 3-D (Quad)
Oct 16,17 GA Fita 450 & USAA Indoor Virtual Aug 21,22 GA 3-D
Nov 6,7 GA NFAA 300 Aug 28,29 NTA 3D @ Golden Arrow Range
Nov 13 CSAA USAA 600 Aug 28,29 NAC 3-D
Nov 13,14 RAC 300 NFAA / CSAA USAA 600 Oct 30 Orion Halloween shoot
Nov 20,21 TCA 300    
Nov 21 TCA President Secretary Schedule Meeting    
Dec 4,5 PB Cornhuusker Shoot Out    
Dec 11 CSAA USAA 600    
Dec 11,12 RAC NFAA 300    
Dec 18 NAC 450-Vegas    
Dec 18,19 GA NFAA 300